PREDSTAVE

Balkan Dance Reality Show

U ‘Balkan Dance Reality Show’-­‐u tri izvođačice/autorice i jedan izvođač/autor iz Bugarske, Hrvatske i Njemačke razmatraju koncept Balkana.