2015

5. i 6. ožujak 2015. 

Balkan Dance Reality Show, Red House Sofia

Produkcija plesne predstave Rose Beerman, Willija Pragera, Sonje Pregrad i Ive Sveshtarove (rad u nastanku)

http://www.redhouse-sofia.org/Events.aspx?search=balkan%20dance%20reality%20show

 

18. svibanj 2015.

Antistatic festival Sofia

http://office235.wix.com/antistatic2015eng#!sequelforfuture/c1qa4

Gostovanje predstave ‘SERIJAL ZA BUDUĆNOST / ples u 2043. / ples u 2044.’ Sonje Pregrad i Willija Pragera

 

7. lipnja 2015.

Varna Summer Festival

http://www.theatrefest-varna.org/Theatre/ENflash/index.html

Gostovanje plesne predstave ‘Balkan Dance Reality Show’ Rose Beerman, Willija Pragera, Sonje Pregrad i Ive Sveshtarove (rad u nastanku)

 

21. lipnja 2015.

Centar za kulturu Čakovec, Dani suvremenog plesa

Gostovanje predstave ‘SERIJAL ZA BUDUĆNOST / ples u 2043. / ples u 2044.’

Sonje Pregrad i Willija Pragera

 

5. srpanj 2015.

Zeitraumexit Mannheim, Frisch eingetroffen festival

Gostovanje predstave ‘SERIJAL ZA BUDUĆNOST / ples u 2043. / ples u 2044.’

Sonje Pregrad i Willija Pragera

 

14. i 15. srpanj 2015.

Galerija Miroslav Kraljević

Koprodukcija solo izvedbe/izložbe Sonje Pregrad ‘Karnevalski šator hrđa na

večernjem povjetarcu – ras/pakiranje predmetnosti’

 

28. kolovoza 2015.

fabric Potsdam/ ETAPE DANSE

Izvedba plesne predstave ‘Balkan Dance Reality Show’ Rose Beerman, Willija

Pragera, Sonje Pregrad i Ive Sveshtarove (rad u nastanku)

 

13.-15. listopada 2015.

Radionica ‘ČETVERORUKE AKCIJE: Pobuna – izraz’ Jasenke Pregrad sa vizualnim,

plesnim, glazbenim i kazališnim umjetnicima/ama

 

25. listopad 2015.

Kondenz festival Beograd

Gostovanje predstave ‘SERIJAL ZA BUDUĆNOST / ples u 2043. / ples u 2044.’

Sonje Pregrad i Willija Pragera

 

3. i 4. studenog 2015.

Zagrebački plesni centar

Produkcija plesne predstave ‘Balkan Dance Reality Show’ Rose Beerman, Willija

Pragera, Sonje Pregrad i Ive Sveshtarove (hrvatska premijera)

 

22. studenog 2015.

ACT Festival Sofia

Gostovanje plesne predstave ‘Balkan Dance Reality Show’ Rose Beerman, Willija

Pragera, Sonje Pregrad i Ive Sveshtarove

 

28. i 29. studeni 2015.

Zagreb, napuštena bolnica u Vlaškoj ulici

Produkcija kazališno-plesne predstave “Od terora. Od borbe. Od boli. RASPLITANJE.” Marine Petković Liker i autorskog tima predstave
05. i 13. prosinac 2015.

Sisak, napušteni stan u centru grada

Izvedba kazališno-plesne predstave “Od terora. Od borbe. Od boli. RASPLITANJE.” Marine Petković Liker i autorskog tima predstave

 

11. prosinca 2015.

Zagrebački plesni centar

Gostovanje predstave ‘SERIJAL ZA BUDUĆNOST / ples u 2043. / ples u 2044.’

Sonje Pregrad i Willija Pragera