KONTAKT

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije Četveroruka

Ivana Lučića 10,

10 000 Zagreb

OIB 78662188473

e-mail: cetveroruka@gmail.com

IBAN: HR42236000110237144 Zabrebačka banka

 

umjetnička organizacija
za otvaranje novih polja kazališne komunikacije
Klaićeva 72 a
10 000 Zagreb
cetveroruka@gmail.com

Newsletter

© 2020 All rights reserved​