KONTAKT

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije Četveroruka

Ivana Lučića 10,

10 000 Zagreb

OIB 78662188473

e-mail: cetveroruka@gmail.com

IBAN: HR42236000110237144 Zabrebačka banka