Poziv na Ranjiva tijela

Ranjiva tijela – tijela su koja nisu cjelovita/dopadljiva, koja ne zatomljuju i ne šute o svojoj ranjivosti.  Tijela koja nisu idealna, već prisutna, živa, krhka, otvorena drugome, ranjiva i ranjena. Tijela koja se bave perspektivom pogleda u detalje, prihvaćanjem, raskreiravanjem, odnosno preoblikovanjem prošlosti.

Izvedbena konferencija je platforma za suradnju umjetnika različitih područja i ravnopravnih sudionika – publike. Prikazuje međunarodne i domaće umjetničke i teorijske radove koji su postavljeni kao odgovor na specifičnu temu, ove godine ranjiva tijela, uključujući aktivno sudjelovanje iskustvo publike.

Izvedbena konferencija je format koji je osmišljen od trenutka dolaska u prostor, „ulaženja” u temu, prolaska kroz radove, kolektivne refleksije i dijeljenja iskustva, osjećaja i misli vezanih uz iskustvo događaja, kroz format koji osnažuje svakog od sudionika.

 

POZIV NA DRUGU IZVEDBENU KONFERENCIJU – RANJIVA TIJELA

GDJE: Zagreb, Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5
KADA: 15. listopada 2017. od 15:30 do 20:30 sati
KAKO: Sudjelovanje na konferenciji potrebno je potvrditi na e-poštu
cetveroruka@gmail.com najkasnije do 11. listopada 2017.

Pozivamo vas
na aktivno sudjelovanje iz bilo koje pozicije – umjetničke, kritičarske, promatračke.
Pozivamo vas
da pridonesete zajedničkom pogledu u ranjivost.
Pozivamo vas
da dopustite da vas pobude mogućnosti komunikacije koje otvaramo izvedbenom konferencijom.


PROGRAM

Izvedbeni odgovori
Nicole Hewit – Jasna 09/sinkope
Lana Hosni – Solo za ranjiva tijela
Milan Mađarev – San o kazalištu
Anita Parlov – Tišina
Iva Nerina Sibila – biljkabićekoža
Lasta Slaviček – Vemödalen

Izvedbeni razgovor
Sudjeluju svi sudionici konferencije.
Razgovor je strukturiran.

VIŠE O TEMI:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ranjivost je…
1. osobina i stanje onoga koji je ranjiv (koga je lako povrijediti, koji je osjetljiv na što, kojemu je što osobita slabost), podložan ranjavanju
2. (preneseno) postojanje slabog mjesta (u znanju, dokazivanju)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Slab je…
1. koji je male snage, koji nije jaka tijela, 2. koji nije postojana karaktera, koji nije jake volje, 3. koji ne raspolaže jakom vlašću i utjecajem, 4. koji nešto slabo poznaje, nedovoljno stručan, 5. koji ima sklonost, strast prema nečemu
Slabost – 1. nemoć, iznemoglost, 2. nemanje jake volje, 3. popustljivost, neotpornost, 4. strastvena sklonost prema komu/čemu
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tijelo je…
1. (biološki) a. ljudski ili životinjski organizam, shvaćen kao cjelina oblika i funkcija b. materijalni dio čovjekova bića čije su vlastitosti protežnost u prostoru, neprožimanje i masa, npr. duh, duša
2. a. (fizički) poseban predmet u prostoru, koji može biti krut, elastičan ili plastičan b. poseban dio nekog predmeta
3. (preneseno) udruženje, skup, organizacija, služba, ustanova s određenom namjenom, funkcijom u javnom, društvenom i političkom životu
4. (matematički). dio prostora omeđen plohama; geometrijsko tijelo
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Iz naše perspektive…
ljudi su ranjivi
izvedbe su ranjive
ranjivost nosi maske
postoji ranjivost koja nas otvara i ona koja nas zatvara (u odnosu na vidljivost, komunikaciju i djelovanje)
osuda ranjivosti
uvid u ranjivost i način na koji je živimo
možemo li govoriti iz pozicije ranjivosti?
ranjivost je individualna i dijeljena (svačija)
ranjivost je činjenica.

_____________________________________________________________
Izvedbenu konferenciju organiziramo kako bismo okupile umjetnike različitih područja (kazalište, ples, novi mediji, film, video, likovne umjetnosti, glazba), teoretičari različitih umjetnosti i publika.
Kako bi se promišljalo o određenoj temi, umjetnici daju svoj izvedbeni odgovor.
Odgovori se primaju (slušaju, gledaju, osjećaju, opipavaju itd) u jedinstvenom slijedu, kojim nastojimo rastvoriti komunikacijsko i doživljajno polje svih sudionika konferencije.
Osim osobitog načina spajanja umjetničkih odgovora, konferencijom se promiče drukčiji način razgovaranja, raspravljanja, razmjenjivanja i dijeljenja znanja, misli, iskustava i osjećaja. U takvom razgovoru nastoji se uspostaviti ravnopravnost svih sudionika (publika, teoretičari i umjetnici).