Poziv na 4. Izvedbenu konferenciju – ANIMA DRAMATURGICA

ČETVERORUKA VAS POZIVA NA 4. IZVEDBENU KONFERENCIJU

  

Anima dramaturgica:

ženski principi u oblikovanju izvedbe

 

12. i 13. rujna 2019.

u prostoru Akademije dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5, 10000 Zagreb

 

 

O TEMI:

 

Ženski i feministički oblici, uporišta i perspektive izvedbe, odnosno djelovanja u doba hipertrofije patrijarhalne svijesti, i prostor ženskog

Polje zapadne umjetnosti oblikovano je muškim očištem, maskulinom logikom i patrijarhalnom paradigmom, “prirodnim” vrijednostima koje su žene u 20. stoljeću ozbiljno i izravno počele osporavati i dovoditi u pitanje. S razvojem feminiz(a)ma artikulirali su se različiti filozofski i teorijski koncepti kojima se napadao falocentrizam, dok su se istovremeno u praksi javljale različite strategije koje su podrivale i izazivale dominantne oblikovne principe. Ovo heterogeno polje borbe i pregovora u teoriji i praksi danas ispunjavaju često nepomirljive teorijske perspektive, u kojima ipak pronalazimo zajedničku ishodišnu točku. Iz ove pozicije krećemo u četvrtu Izvedbenu konferenciju kroz koju želimo istražiti drugačije načine progovaranja u različitim umjetničkim disciplinama, koji se svojim izrazom opiru postojećim, ustaljenim, dominantnim, a često i normativnim obrascima koje nerijetko preuzimamo, prihvaćamo i reproduciramo bez preispitivanja.

Četvrtom Izvedbenom konferencijom stoga zajednički želimo unutar suvremenog umjetničkog stvaranja pronaći, imenovati, analizirati i afirmirati subverzivne strategije pripovijedanja i reprezentacije, koje u otporu onim normativnima dolaze iz ženskog ugla.

Unutar dominantnog kazališnog diskursa, principa strukturiranja umjetničke ideje i načina komuniciranja te ideje sa suradnicima i publikom, postoje određene zakonitosti ili strukture formirane razvojem tradicije aristotelijanskog, patrijarhalnog mišljenja. Ipak, paralelno s dominantnim diskursom postoje načini oblikovanja koji uspostavljaju drugačije forme razumijevanja — oblikovanja koja se bave sporošću umjesto brzinom; koja su kružna, ciklička umjesto linearna i konačna; koje nas ne dovode do jednog i jednoznačnog kraja, već nas nekoliko puta dovedu do kraja i ponovno započnu ili možda nikada ne završe… U ovom trenutku — možda i u nedostatku prikladnijeg termina — takav pristup nazivamo ženskim načinom oblikovanja to jest oblikovanjem koje se koristi matrijarhalnom strukturom svijesti (Erich Neumann), iako vjerujemo da ga možemo nazvati i feminističkim strukturiranjem ili feminističkom dramaturgijom.

Započevši od pitanja kakva bi sve mogla biti, odnosno već jest, ta feministička dramaturgija, odlučile smo proširiti polje istraživanja na pitanje strukturiranja općenito — želimo prikupiti, imenovati i opisati kako postojeće tako i utopijske primjere takvog stvaranja novih kodova i načina oblikovanja. Zanimaju nas primjeri različitih (ne samo) umjetničkih praksi, poput plesa, filma, vizualnih umjetnosti, kolektivnih praksi stvaranja i djelovanja… s idejom da je iz njih moguće crpiti znanje i strategije za društveno djelovanje.

 

MOGUĆE PERSPEKTIVE:

 

 • na koje se načine u umjetničkom/teorijskom izričaju strukturira, reprezentira i upisuje ženski glas
 • ženska struktura — psihološko, sociološko i političko
 • feministički odgovori u kontekstu dominantnih načina oblikovanja umjetničkih sadržaja
 • amaterizam i profesionalizam / poznato, priznato vs nevidljivo, brzina i sigurnost uspjeha i statusa
 • patrijarhalna uvjetovanost (izvedbe) teorijskog/znanstvenog rada: strukturiranje znanstvenog i istraživačkog teksta, oblikovanje teze, nedopuštanje govorenja u prvom licu; predavačko/konferencijsko pozicioniranje tijela u prostoru i njihovih odnosa, šutnje, neverbalnog onkraj verbalnog izraza, osjeta i osjećaja
 • oblikovanje vremena i prostora izvedbe i bivanje u odnosu izvođača i publike
 • moć/nemoć — izvedba moći/izvedba nemoći
 • pristup organizaciji rada: hijerarhijske/horizontalne strukture; pregovori, pristajanja, prisile, uvažavanja
 • meki otpori i izgradnja paralelnih svjetova
 • tjelesnost kao strategija reprezentacije ženskog
 • ženska seksualnost kao paradigma za mišljenje modela strukturiranja izraza
 • genealogija ženskog stvaranja
 • I MNOGE DRUGE PERSPEKTIVE koje su povezane s temom

 

PROGRAM I RASPORED KONFERENCIJE:

Ovogodišnja konferencija prijavnog je i pozivnog karaktera, i podijeljena je u dva dijela.

 

PRVI DIO

PRVI DAN, 12.9.2019., 17 DO 21H

 1. Radna grupa, kreativni procesi

Prvi dan Izvedbene konferencije započet ćemo susretom koji je namijenjen istraživači_ca_ma, umjetnic_i_ama, studenti_ca_ma i svima koji na svoj način propituju temu unutar vlastite izvedbene ili teorijske prakse. Cilj nam je otvoriti zajednička pitanja kroz prezentacije različitih istraživačkih interesa ili umjetničkih i/ili teorijskih praksi.

Izlaganja u trajanju od 10-15 minuta: prezentacija vlastitog viđenja teme, prezentacija projekata (može i kao poziv na buduće suradnje), poziv na diskusiju, izvedbe ideja, interpretacija teksta…

Forma izlaganja je slobodna, no vremenski ograničena. Pozivamo na slobodu u pristupu izlaganju, na izlaganje koncepata i ideja, izvedbe u raznim formama, dijaloške prezentacije… sve osim čitanja stručnog teksta (koji se može podijeliti prisutnima – ako postoji).

Materijali prikupljeni radom bit će prezentirani unutar drugog dijela konferencije.

 

DRUGI DIO

DRUGI DAN, 13.9.2019. 17 DO 21H

 1. Izvedbe, izvedbene prakse, diskusija, dijeljenje

Drugi dan izvedbene konferencije rezerviran je za pozvane priloge domaćih i stranih autora koji će sudionicima i publici, kroz situaciju dijeljenja kao izvedbenog čina, predstaviti svoj umjetnički, znanstveni, ili teorijski rad.

Nakon izvedbenog dijela ženskih i feminističkih praksi, okupit ćemo se na zajedničkom razgovoru.

 

PRIJAVE

Tko se može prijaviti?

Svi koje_i se bave ili bi se željele_i baviti, propitati, uspostaviti, zamisliti… oblikovanje umjetničkog sadržaja prema nenormativnim, ženskim/feminističkim načelima.

Kako se možete prijaviti?

 1. Kao sudionik konferencije uz sudjelovanje u radnoj grupi/kreativnim procesima:
  • javite nam se s kratkim životopisom i motivacijom za sudjelovanje te kratkim opisom i obrazloženjem svog izlaganja
 2. Kao sudionik konferencije, slušatelj i sudionik diskusije, bez izlaganja:
  • javite nam se sa kratkim životopisom i motivacijom za sudjelovanje

Svoje prijave šaljite na e-mail: cetveroruka@gmail.com, najkasnije do 25.8.2019.

 

 

PROGRAM IZVEDBENE KONFERENCIJE OBJAVIT ĆEMO POČETKOM RUJNA.

Informacije pratite na cetveroruka.hr ili na facebooku.

 

Programski i organizacijski odbor Izvedbene konferencije:

 

Ljubica Anđelković Džambić

Petra Belc

Marina Petković Liker

Sonja Pregrad

 

 

Č E T V E R O R U K A , UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ZA OTVARANJE NOVIH POLJA KAZALIŠNE KOMUNIKACIJE, Klaićeva 72a, 10000 Zagreb, OIB: 78662188473, WEB: cetveroruka.hr, e-mail: cetveroruka@gmail.com, IBAN: HR4223600001102371440