Razgovor s Marinom Petković Liker

OSIM SVEGA NISU VREENA SAD

Katarina Kolega razgovarala je s Marinom Petković Liker za emisiju Theatralia 21.11.2023. o triptihu OSIM SVEGA, NISU VREMENA SAD