ANIMA DRAMATURGICA 1/2019.

Razlog za ovu temu i pisanje o njoj posljedica su okruženja u kojem živimo na umjetničkoj sceni. U ovome broju Čitanke tema se neće razjasniti ni uspostaviti. Tekstovi su prilog drukčijem načinu oblikovanja od onoga koji nas dominantno okružuje.