2020

ISPRAVAK

Inspirirana razgovorima sa stanovnicima Darde u Baranji, ova je predstava svjedočenje i analiziranje paradigmatskog problema života u još uvijek poslijeratnoj Hrvatskoj. Predstava se bavi intimnim odnosima i puknutim vezama među ljudima i promatra ih u kontekstu političko socioloških odraza svakodnevice.

ISPRAVAK

Premijera predstave ISPRAVAK
9. i 11. listopada 2020. u 19 h 
Festival Ganz nove Perforacije
KUC Travno